Espereu llegint

by daponch on 11, febrer, 2009

Espereu llegint és un projecte de la UPV per tal d’aprofitar el temps d’espera i fomentar la lectura.
El Centre de Salut Laboral Juana Portaceli, Facultat d’Informàtica, Centre de Formació Permanent, Assumptes Generals i Assumptes Socials de Rectorat són els cinnc llocs elegits per acollir uns expositors en què s’ofereixen diversos llibres de lectura senzilla, propietat de la UPV i que han de ser dipositats novament en l’expositor una vegada finalitzada l’espera.

El projecte sorgeix a instàncies del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Intercanvi Acadèmic i de la col·laboració entre el Vicerectorat de Cultura, la Biblioteca General i el Departament de Lingüística Aplicada. Aquest projecte està emmarcat dins de la Xarxa d’Universitats Lectores, de la qual forma part la UPV que tenene com a fi trobar, articular i connectar respostes per a una promoció de la lectura dins de les comunitats universitàries.

Al novembre de 2007, organitzat pel Vicerectorat de Relacions Internacionals, Relacions Institucionals i Extensió Cultural de la Universitat de Sevilla, va tenir lloc el II Simposi Internacional de la Xarxa, on les 15 universitats adherides van unificar els seus criteris de funcionament, alhora que es va dur a terme l’elaboració del programa d’actuació, d’objectius i pautes de desenvolupament dels compromisos adquirits, en el quals s’inclou aquest projecte.

3 Responses to “Espereu llegint”