Off

Las mujeres, el amor y la vida

by ravalna on 28, juny, 2010

El amor, las mujeres y la vida.
Mario Benedetti
Santillana, 2009

Estem davant un llibre recopilatori de les millors poesies de Mario Benedetti que tracten el tema de l’amor un dels preferits per l’uruguaià. Aquest recopilatori agafa el nom, contradint-lo, d’una de les obres més conegudes de Schopenhauer, El amor, las mujeres y la muerte; difícilment podem imaginar-nos a Benedetti dient que la dona és una animal de monyo llarg i idees curtes com va fer el misogin filòsof alemany en eixe llibre. De Schopenhauer agafa Benedetti, a més de la inspiració per al títol, l’epígrafe de l’antologia: “El amor es la compensación de la muerte; su correlativo esencial”. Però no vos espanteu, estem davant d’un recopilatori on destaca el vitalisme i l’humor.

El llibre està acompanyat per un CD on el propi poeta declama els seus versos; si no vareu tindre l’oportunitat de sentir-lo en vida no podeu deixe d’escoltar-lo, be siga amb aquest CD be a través de les diferents gravacions que va fer en vida com ara les que podeu trobar a la Biblioteca de Autor de la Cervantes Virtual.

Once
Ningún padre de la iglesia
ha sabido explicar
por qué no existe
un mandamiento once
que ordene a la mujer
no codiciar al hombre
de su prójima

Troba’l a la biblioteca

Comments are closed.